Szanowni Państwo,

 

 

Bezpośrednią przyczyną utworzenia tej strony była potrzeba zaprezentowania się, także w Internecie,
przed wyborami samorządowymi, jesienią 2006 r. Później, choć tamte informacje przestały być potrzebne,
w rozmowach w gronie rodzinnym oraz z przyjaciółmi powracał temat przedstawienia na szerokim forum
 Pietrowów, nie tylko z Tarnobrzegu.

Ukazanie skomplikowanych losów Rodziny, mającej znanych i szanowanych antenatów, a działającej,
na różnych polach na terenie Europy – od Mandżurii po Bordeaux oraz od Sankt Petersburga
i Moskwy po Kaukaz a nawet Jerozolimę – to pośrednia przyczyna powstania www.pietrow.pl.

Na pewno nawet ważniejsza, niż przejściowe cele wyborcze...

 

Dzieje naszych przodków były bardzo mocno związane z losami społeczeństwa żyjącego w Polsce
w XIX i XX wieku. Uwarunkowania geopolityczne trudnej historii tego czasu w dramatyczny sposób
kształtowały losy polskich rodzin. Przez ziemie polskie, zajmujące centralne miejsce na mapie Europy prze-
mieszczały się wielkie armie, niszcząc dorobek materialny i zakłócając normalność życia. Bywały też lata
względnego spokoju i stabilizacji ekonomicznej. Na polskich ziemiach spotykali się ludzie różnych kultur
i religii, posługujący się różnymi językami, a polityczne skutki wydarzeń powodowały najrozmaitsze migracje
Polaków, nawet na inne kontynenty. Przynosiło to zmiany, których skutków w bezpośredniej perspektywie
nie sposób było przewidzieć.

 

Pisząc te słowa mamy na myśli także, a może nawet szczególnie, naszych przodków. Pietrowowie,
o czym świadczy brzmienie nazwiska, to spolonizowana rodzina o rosyjskich korzeniach. Nasi przodkowie
zamieszkali na ziemi sandomierskiej, w okolicach Osieka w I połowie XIX w. Potem rodzina Pietrowów
musiała wędrować, najpierw na wschód, potem z powrotem do już niepodległej Polski.

 

Sądzimy, że pamięć o nich, szacunek wypływający również z zasad stanowiących podstawy kultury
śródziemnomorskiej, kształtującej obyczaj europejski – zobowiązuje. Dlatego też na stronie poświęconej
Rodzinie pragniemy umieścić informacje o tych, którzy mieli wpływ na historię naszej małej ojczyzny.

 

Pozostawili trwałe wartości i dobrze zapisali się w pamięci żyjących ówcześnie Polaków.
I nie tylko ówcześnie, także obecnie. Nie tylko Polaków!

 

                                                       Maria i Wasili  Pietrow  z  Tarnobrzegu