Wasili Pietrow   Maria Pietrow

       wasili@pietrow.pl          maria@pietrow.pl

PREZENTUJEMY  NASZĄ  RODZINĘ,  OD  1967  ROKU  ZWIĄZANĄ  Z  TARNOBRZEGIEM

 

Całe niemal swe życie zawodowe związaliśmy  z  Tarnobrzegiem, Maria jako nauczycielka języka polskiego w Technikum Rolniczym, później
w Zespole Szkół im. St. Staszica, a Wasili przez pracę w tarnobrzeskim „SIARKOPOLU” i Urzędzie Miasta. Poza wrodzonymi zdolnościami, nabytą wiedzą, posiadamy doświadczenie wypływające z wieloletniej praktyki. Wiemy, co i jak należy robić, aby osiągnąć zamierzone cele. Jesteśmy prostolinijnymi, uczciwymi i przyjaznymi ludziom...

Uważamy, że uczciwość nie ma barw politycznych, należy kierować się nie bieżącymi tendencjami, lecz stosować w życiu proste, prastare zasady, począwszy od Dekalogu, a na szacunku do drugiego człowieka i przyrody kończąc.

Ludzi o odmiennych poglądach uważamy za partnerów w dyskusji i działaniu, a nie wrogów.

Chcemy kontynuować dzieło naszych Przodków, przekazując otrzymane od Nich wartości i zasady naszym dzieciom i wnukom.